Siirry suoraan sisältöön

Kysymyksiä ja vastauksia kampanjasta

 

1. Miksi Työ tykkää kyvystä -kampanja on tärkeä?

Suomessa on yhteensä 410 000 työikäistä osatyökykyistä, joista 240 000 on työttömänä. Heidän joukossaan on monia, jotka haluaisivat töihin, mutta työpaikkoja ei löydy. Samalla Suomessa on paljon tarpeellista työtä, jota kukaan ei tee, ja työttömien sekä työvoiman ulkopuolella olevien määrä kasvaa suhteessa työssäkäyviin. Ratkaisu on olemassa, mutta onnistuminen edellyttää ymmärryksen lisäämistä, yhteistyötä ja vaikuttavia toimia. Tähän työhön Työ tykkää kyvystä kutsuu teidät mukaan!

2. Mikä on Työkanava ja miten se liittyy kampanjaan?

Työkanava organisoi Työ tykkää kyvystä -kampanjaa, jossa teemme yhdessä näkyväksi sen, miksi osatyökykyisten työllistäminen kannattaa. Työkanava Oy on valtion erityistehtäväyhtiö, jonka tehtävänä on auttaa osatyökykyisiä työnhakijoita työllistymään heidän osaamistaan ja kykyjään vastaaviin tehtäviin ja työnantajia tunnistamaan sopivia työtarpeita sekä löytämään niille tekijät. Työkanava on siis yksi osa ratkaisua työttömien osatyökykyisten työllistämisessä, mutta muutokseen tarvitaan monia keinoja – ja meitä kaikkia.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä Työkanavasta löydät täältä.

3. Onko osatyökykyisten työttömyys haaste vain Suomessa?

Osatyökykyisten työllistämisen tärkeys ja haasteet on laajalti tunnistettu myös verrokkimaissa, joissa käyttöön on otettu erilaisia ratkaisupaketteja. Ulkomailta on osittain otettu mallia myös Työkanavan toimintaan. Esimerkiksi Ruotsissa Samhall AB on toiminut jo 40 vuotta ja työllistää yli 20 000 osatyökykyistä henkilöä, ja Iso-Britanniassa toimiva Remploy tukee osatyökykyisten työllistymistä.

4. Onko kampanjaan järkevää laittaa rahaa, kun silläkin summalla voitaisiin työllistää?

Kampanjaa rahoittaa Työkanava ja jatkossa myös halukkaat kumppanit. Jotta osatyökykyisten työllistymistä edistäviä toimia tehtäisiin yhä laajemmin, on tärkeää kasvattaa tietoisuutta aiheesta. Pitkäaikainen ja monitahoinen haaste ei ratkea pelkästään laittamalla rahaa suoraan työllistämiseen: Kestävään muutokseen tarvitaan koko työelämän muutosta sekä tietoa siitä, millaisilla keinoilla kukin voi siihen vaikuttaa.

5. Miksi työttömien osatyökykyisten määrästä on olemassa niin erilaisia arvioita?

Osatyökykyisyyden määritelmä on laaja, minkä vuoksi täysin tarkkaa osatyökykyisten lukumäärää Suomessa on vaikea määritellä. Arvioita voidaan myös tehdä eri perustein niin, että huomioon otetaan esimerkiksi vain TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneet henkilöt, tai laajemmin myös esimerkiksi osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevat työhaluiset henkilöt.

6. Mitä osatyökykyisyys tarkoittaa?

Osatyökykyisyys voi johtua monista eri syistä, jotka vaikuttavat työkykyyn joko pysyvästi tai väliaikaisesti. Osatyökykyisiä voivat olla esimerkiksi vammaiset, pitkäaikaissairaat, vakavasta sairaudesta toipuvat, elämänkriisin kokeneet, tai pitkäaikaistyöttömät, joiden työ- ja toimintakyky on alentunut vamman, sairauden tai sosiaalisten syiden takia. Yleisimmät työkyvyn heikkenemistä aiheuttavat syyt ovat masennus ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet. STM:n mukaan osatyökykyinen on henkilö, jolla on käytössään osa työkyvystään ja halu tämän kyvyn käyttämiseen. (Lähde: THL)

Työkanava työllistää osatyökykyisiä, joilla on lääketieteellinen lausunto työkykyä rajoittavista tekijöistä.

7. Miksi olla mukana ja miten?

Osatyökykyisten työllistämisessä kaikki voittavat: Se on vahva sosiaalisen vastuun teko, joka kasvattaa monimuotoisuutta työyhteisöissä ja työelämässä, lisää hyvinvointia, tukee kasvua ja valtiontaloutta sekä tuo organisaatioiden käyttöön työmarkkinoilla piiloon jäävää potentiaalia. Työ tykkää kyvystä -kumppaneiden kanssa luomme yhdessä näkyvyyttä tärkeälle aiheelle, jotta ymmärrys haasteesta ja ratkaisumahdollisuuksista kasvaa ja mahdollisimman moni organisaatio työllistää jatkossa yhä enemmän osatyökykyisiä.

8. Millaisilla eri keinoilla osatyökykyisten työllistymistä voi edistää?

Kaikki eivät pysty tekemään kaikkea, mutta työtä muokkaamalla monille meistä löytyy tarpeellisia, mielekkäitä, omia taitoja ja kykyjä vastaavia tehtäviä. Riittävä tuki sekä osatyökykyiselle työntekijälle että työyhteisölle on olennaista, ja apua tähän saa esimerkiksi THL:n oppaasta, tai vaikkapa Työkanavan asiantuntijoilta.

Osatyökykyisiä voi työllistää suoraan, tai esimerkiksi palkkatuen avulla. Palkkatuki on TE-toimiston myöntämä harkinnanvarainen tuki, jonka edellytyksenä on, että työnhakijalla on puutteita ammatillisessa osaamisessa, tai tehtävissä suoriutumiseen vaikuttava vamma tai sairaus. Lisäksi osatyökykyisiä voi työllistää Työkanavan tai vastaavien yritysten kautta.

9. Miksi haluamme edistää osatyökykyisten mahdollisuuksia palkkatyöhön?

Jokaisella on oikeus ansaita palkkaa tuottavasta työstä. Samalla, kun työnantaja saa käyttöönsä osatyökykyisen tekijän osaamisen ja vahvistaa vastuullisuuttaan, palkkatyö mahdollistaa työntekijälle itsenäisempää elämää, osallisuutta ja mahdollisuuden kehittää taitojaan. Osatyökykyisten työllistymistä voidaan tukea monin keinoin, mutta pelkästään yksittäisillä tempauksilla ei saavuteta kestäviä vaikutuksia. Tarvitaan jatkuvuutta, jolloin työllistämisen lopullisena tavoitteena on oltava pysyvä työllistyminen palkkatyöhön.

10. Miten osatyökykyisten työllistäminen parantaa työvoimapulaa kärsivien yritysten tilannetta?

Palkkaamalla työttömiä osatyökykyisiä organisaatiot saavat käyttöönsä nykyisillä työmarkkinoilla piiloon jäävän potentiaalin. Työtä muokkaamalla osatyökykyisten tekijöiden osaaminen pääsee oikeuksiinsa ja samalla työtehtäviä voidaan organisoida niin, että myös muut pystyvät keskittymään paremmin ydintekemiseensä. Osatyökykyisiä palkkaavissa yrityksissä on havaittu myös kasvua työyhteisön tyytyväisyydessä, sekä luovuudessa ja innovatiivisuudessa.

Siirry takaisin sivun alkuun